top of page
Maria_Gustavsson_terapi.jpg

Om mig

Jag heter Maria Gustavsson och är socionom samt legitimerad psykoterapeut med inriktning familjeterapi. Min vidareutbildning inom familjeterapi(systemteoretisk) är sammanlagt 6 år. Jag har en grundläggande utbildning i KBT och jag är handledarutbildad enligt universitet-och högskoleämbetet (45 p).

 

Jag har arbetat i över 30 år med barn-ungdom och familjer på olika sätt:

  • Inom socialtjänst (12 år)

  • Privat familjebehandling och parterapi (11 år)

  • Unga vuxna mottagning ( BUP/vux psykiatri)

  • Ungdomsmottagning

  • Kurator på BUP

  • Enhetschef inom BUP (8 år)

Jag har kunskap inom relationsbearbetning, oro/ångest problematik, nedstämdhet, sorgearbete, livskrisbearbetning, parterapi, neuropsykiatri, familjeterapi och arbetsledning.

 

Jag lyder under sekretesslagstiftningen(tystnadsplikt) Patientsäkerhetslagen 6 kap 12-16 §§. Jag har som legitimerad psykoterapeut skyldighet att föra journal där det ska framgå vem jag behandlat, för vad och vad vi haft för vårdplanering.

bottom of page