top of page
handledning_margus_terapi_stockholm.jpg

Handledning

Jag handleder arbetsgrupper inom vård och omsorg och chefer som vill ha individuell handledning.

När jag är nöjd med ett handledningsuppdrag ska handledningen vara utvecklande och kreativ. Det är viktigt att verksamhetshandledning ska komma brukaren till godo. För att komma dit kan man behöva arbeta med relationer i arbetsgruppen, och/eller andra kontextuella faktorer. Det är viktigt att öka förståelsen och hjälpa den som i slutändan ska dra nytta av handledningen - patient/klient.

Då jag själv både varit handledare och chef har jag god erfarenhet av att bra handledning är en handledning som inte blir arbetsledning, men som får arbetsgruppen att växa, känna tillit till varandra och känna sig stärkta och lyfta i sitt dagliga arbete. De handledda ska ha möjlighet att reflektera över sig själva, och för att detta ska ske försöker jag skapa en trygg, tillåtande och generös miljö. Det gäller att gruppen vågar dela med sig av sin kunskap och sin erfarenhet, men också sina tillkortakommanden. Ett av målen är att de ska kunna ta hjälp av varandra i arbetsgruppen.

Som handledare är jag lugn, strukturerad och inkännande. För mig är det viktigt att alla känner sig engagerade och inkluderade - sedda och lyssnade på. Jag använder mig ibland av reflekterande team i handledningssituationen, som ett sätt att hålla struktur. Det gör att de som har ett dilemma får möjlighet att känna att de får ta plats utan att det bollas alltför många idéer samtidigt i rummet. 

Tack för ditt meddelande!
bottom of page